შალვა ახრახაძე

მმართველი პარტნიორი - საკონსულტაციო კომპანია "ფინანსური ლაბორატორია"
  • სოფლის მეურნეობა
  • წარმოება
  • პროფესიული მომსახურება
  • რესტორნები და კაფე-ბარები
  • ტრანსპორტირება და დასაწყობება
  • სპორტი
  • ფინანსები
265₾/საათი

მენტორის შესახებ

As a results-driven business leader, I have exhibited considerable success in driving large-scale multi-national companies from strength to strength, with direct involvement in the operational and financial functions. The last 15 years of my career have been dedicated to working in strategic, executive leadership positions. Within this time, I have been recognized for my ability to deliver academic instruction, as well as oversee effective financial management. I am adept at financial planning, forecasting, as well as implementing innovative financial controls. I possess significant experience in capital restructuring, managing expenditure, monitoring fiscal performance, as well as verifying regulatory compliance. Furthermore, I have a proven ability to proactively identify areas for financial improvement, as well as deliver agile solutions. In addition, I possess a track record of accurately analysing and interpreting data, as well as liaising with stakeholders regarding key insigh