ნიკოლოზ ქოიავა

პარტნიორი - SavvY
  • პროფესიული მომსახურება
  • ფინანსები
50₾/საათი

მენტორის შესახებ

მაქვს 15 წელზე მეტი გამოცდილება ბიზნეს საკონსულტაციო, აკადემიური და კვლევითი მიმართულებებით და დოქტორის აკადემიური ხარისხი ეკონომიკის და სოციალური მეცნიერებების დარგში. ვარ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების ფინანსური ანალიტიკის, ანგარიშების, ბიზნესის ღირებულების შეფასების და ფინანსური Due Diligence პროცესის წარმართვის ექსპერტი. ვხელმძღვანელობ SavvY-ის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულებას. კომპანიებს კონსულტაციას ვუწევ საინვესტიცო ფონდებთან, კერძო ინვესტორებთან და საკრედიტო ინსტიტუტებთან კომუნიკაციის პროცესში და უძღვება კომპანიების შერწყმა-გაერთიანების პროცესში ოპტიმალური გარიგების შეთანხმების პროცესს, ისევე როგორც მესაკუთრის კომპანიისდან გასვლის სტრატეგიის შემუშავებას. საკონსულტაციო მხარდაჭერა საინვესტიცო ფონდებთან, კერძო ინვესტორებთან და საკრედიტო ინსტიტუტებთან კომუნიკაციის პროცესში და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ოპტიმალური მიდგომის შემუშავებაში.