ნიკოლოზ გურგენიძე

დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი - ინვენტერი
  • პროფესიული მომსახურება
  • ძირითადი საშუალებების და სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა. უძრავ-მოძრავი ქონების შეფასება
250₾/საათი

მენტორის შესახებ

მაქვს 10 წელზე მეტი გამოცდილება ძირითადი საშუალებების და სასაქონლო მატერიალური მარაგების ინვენტარიზაციის და უძრავ-მოძრავი ქონების შეფასების მიმართულებით. ვარ აკრედიტებული ექსპერტ-შემფასებელი. ორ წლის წინ დავაფუძნე კომპანია "ინვენტერი", დღემდე ვიკავებ აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციას. შემიძლია დაგეხმაროთ შემდეგ საკითხებში: როგორ აღრიცხოთ ძირითადი საშუალებები და სასაქონლო მატერიალური მარაგები სტანდარტების შესაბამისად. როგორ მართოთ და დაგეგმოთ სასაწყობე მეურნეობა. როგორ აკონტროლოთ ნაშთებზე პასუხისმგებელი პირები. რა შემთხვევაში შეაფასოთ უძრავ-მოძრავი ქონება. შემიძლია დაგეხმაროთ შემდეგ საკითხებში: როგორ აღრიცხონ კომპანიებმა სტანდარტების მიხედვით: ძირითადი საშუალებები და სასაქონლო მატერიალური მარაგები. როგორ აკონტროლონ ნაშთებზე პასუხისმგებელი პირები. როგორ მართონ და დააპროექტონ საწყობი. როგორ აკონტროლონ საწარმო პროცესები და გაწერონ კალკულაციები. რა შემთხვევაში უნდა შეაფასონ კომპანიის ბალანსზე არსებული უძრავი თუ მოძრავი ქონება.