ლევან ღონიაშვილი

საგადადასახადო მიმართულების ხელმძღვანელი - თიბისი ბანკი
  • ფინანსური ინსტიტუტები
  • გადასახადები
უფასო

მენტორის შესახებ

2003 წლიდან ვმუშაობ საგადასახადო და ბუღალტრული აღრიცხვის მიმართულებით . ვიყავი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის საგადასახადო აუდიტორი, საინვესტიციო კომპანია გალტ ენდ თაგგარტ ასეტ მენეჯმენტის და მაგთიკომის საგადასახადო სპეციალისტი. ამჟამად წარმოვადგენ თიბისი ჯგუფს საგადასახადო მიმართულებით. მიღებული მაქვს ACCA-ს დიპლომი International Financial Reporting-ში და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი.