გვანცა მურღვლიანი

ადამიანური კაპიტალის დირექტორი - თიბისი ბანკი
  • ფინანსური ინსტიტუტები
  • ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
უფასო

მენტორის შესახებ