გეგა ბაღათურია

დირექტორი, თანადამფუძნებელი - სმარტაგრო, Agrodevelopers, აგროტელუს
  • სოფლის მეურნეობა
  • ახალი ბიზნესი
  • მენეჯმენტი
250₾/საათი

მენტორის შესახებ

2015 წლიდან - აგროდეველოპერსის თანადამფუძნებელი. მრავალწლიანი ბაღების გაშენება(ნერგები, სარწტავი აისტემები, სასუქები), მოვლა-პატრონობა, მიღებული პროდუქციის რეალიზაცია. 2022 წლიდან დღემდე- აგროტელუსის გენერალური დირექტორი. როგორც 1 წლიანი ასევე მრავალწლიანი კულტურებია გაშენება და ექსპორტი. 2023- წლიდან სმარტაგრო- თანამფუძნენელი. აგრონომების სკოლის შექმნა, საინჟირო სემინარები. სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შექმნა და რეალიზაცია. სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი