დიმიტრი როინიშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ოფიცერი - Feedc
  • წარმოება
  • IT
100₾/საათი

მენტორის შესახებ

კვალიფიკაცია - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სტრატეგიის შექმნა, პროცესების დანერგვა, არქიტექტურა და ეფექტური კომუნიკაცია ინფორმაციული ტექნოლოგიების აღმასრულებელი მმართველი გამოცდილებით ორგანიზაციების IT პროცესების ოპტიმიზაციაში, სერვერული და პროგრამული უზრუნველყოფის მასშტაბირებადი გადაწყვეტილებების სტრატეგიასა და დიზაინის შექმნაში. პრაქტიკული ცოდნა: სტარტაპის ადრეული საჭიროებების შემუშავება, მასშტაბირებადი Cloud ინფრასტრუქტურის შექმნა და სტარტაპის ტექნიკური რესურსების ოპტიმიზაცია, პროცესების დანერგვა და გუნდში ეფექტური კომუნიკაცია.