დავით კიკვიძე

თავმჯდომარე - საქართველოს ფინტექ ასოციაცია
  • ფინანსური ინსტიტუტები
  • განათლება
  • სარეგულაციო შესაბამისობა
300₾/საათი

მენტორის შესახებ

ფინტექის პროფესიონალი, მენეჯმენტის ასოცირებული პროფესორი, მრავალწლიანი პროფესიული გამოცდილება სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში, მათ შორის: ფინანსური ინსტიტუტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მშენებლობა და განათლების მენეჯმენტი. ბიზნესის განვითარების მრჩეველი ფინტექ სექტორში, კერძოდ: მარეგულირებელ კომუნიკაცია, ფინტექ ბიზნეს მოდელებში, სარეგულაციო შესაბამისობა, ბიზნეს გარემოს შეფასება, დაინტერესებულ მხარეების ჩართულობა და ნეთვორქინგი. ფინტექის სფეროში ახალი ბიზნეს გარემოს შეფასება, ბიზნეს მოდელის იდენტიფიკაცია, სარეგულაციო გარემოსთან შესაბამისობა, რიკების ანალიზი, ბიზნესის განვითარების სტრატეგია.