ბექა გონაშვილი

დამფუძნებელი - აგროქიზიყი, წერტი, აგრო რითეილი
  • წარმოება
  • სოფლის მეურნეობა
  • ახალი ბიზნესი
  • ბრენდის შექმნა
240₾/საათი

მენტორის შესახებ

2009 წლიდან ჩართული ვარ სოფლის მეურნეობაში სადაც ვაგრძელებ ოჯახურ ფერმერულ საქმიანობას რომელიც დაწიყებულია მეცხვარე პაპის მიერ 1952 წელს. პირველი ნაბიჯებიც რა თქმა უნდა ოჯახთან ერთად გადავდგი ბავშობაში, კერძოდ ვაწარმოებთ: ხორბალს, ქერს, ცხვარს, ვენახს. 2009 წლიდან დავაფუძნე კომპანია აგროქიზიყი, რომელის საქმინობის სფეროც გახლდათ სასოფლოს სამეურნეო სერვისების და საშალებების მიწოდება: შხამ ქიმიკატები, ვეტ პრეპარატები, ხელოვნური განაყოფიერება და გეტენიკური იმპორტირებული მასალა, ხელოვნური განაყოფიერების სერვისი. 2015 წლიდან ვაწარმოებთ ცხოველთა საკვებს: საქონელი, ცხვარი, ღორი, ქათამი და სხვა, მათ შორის ლოკოკინის საკვებს. 2021 წლიდან ვეწევით აგროსაკონსულტაციო საქმიანობას, კერძოს მრავალწლიანი ბაღების გაშენების და მათი მართვის მიმართულებით: სუპერ ინტენსიური ნუშის, კურკოვანი ხეხილის და ვაშლის და მსხლის ინტენსიური ბაღების გაშენება და მათი ადგილზე მართვა. 2019 წლიდან შევქმენით ბრენდი წერტი თბილისში, რომელიც მოიცავს ხორცისა და ხორც პროდუქტების, გაყინული მზა ნახევარ ფაბრიკატების რძის გადამუშავების ახალ თნამედროვე კონცეფციას, 4 სარეალიზაციო წერტილით თბილისში. მეცხოველეობა - მეხორცული და მერძეული მიმართულება; მეცხვარეობა - მეხორცული და მერძეული მიმართულება; მეღორეობა - სანაშენე და სასუქი მიმაღტულება; ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების წარმოება, დაგეგმარება, შესაბამისი ტექნიკის შერჩევა და სხვა. ფერმების სწორი დიზაინის, ქეშფლოს და ასე შემდეგ კონსულტაცია, ბაზრების შესწავლა, საგრანტო კომპონენტებში დახმარება, სახელმწიფოსგან და ფინანსური ინტსიტუტებიდან მეტად მორგებული სისტემის ჩამოყალიბება.