ალექსანდრე ჩომახიძე

ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი - m²
  • წარმოება
  • უძრავი ქონება
  • სასტუმროები
  • განათლება
  • რეკლამა
  • ციფრული მარკეტინგი
250₾/საათი

მენტორის შესახებ

ციფრული მარკეტინგი და მასში შემავალი დარგები